Vítejte

Mgr. Adéla Bajer Turečková – advokátka

Jako advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory se v rámci své praxe zaměřuji zejména na právo rodinné, právo občanské, právo obchodní, právo obchodních společností a právo pracovní. Své právní služby poskytuji rovněž i v oblasti vymáhání pohledávek, práva nemovitostí, závazkového práva a výkonu rozhodnutí (exekucí).

Má práce spočívá v právně poradenském a konzultačním servisu klientům, sepisu žalob a smluv. Podle potřeby pro Vás připravím návrh řešení či postupu pro konkrétní situace i písemná stanoviska a rozbory ke konkrétním otázkám. V každém případě jsou hledána nejenom správná, nýbrž celkově efektivní a optimální řešení.

Nabízím individuální a profesionální přístup každému klientovi, zachování nezbytné diskrétnosti a samozřejmostí je včasná a řádná informovanost klienta o jeho záležitostech a poskytování právního poradenství v dohodnutém termínu. Právní služby poskytuji jak fyzickým tak i právnickým osobám a mohu je zastupovat před všemi soudními, správními a jinými orgány na území celé České republiky.

Hlavními principy mé advokátní praxe jsou kompetentnost, preciznost, spolehlivost, znalost, nezávislost a serióznost

Těším se na spolupráci s Vámi.

Poskytuji právní pomoc v těchto oblastech: